انجمن » رئیس پلاگین مقعد را از الاغ وزیر عکس سوپر شهوانی منصرف کرد و او را لعنتی کرد

08:32
در مورد خنک پورنو

رئیس نمی تواند فکر کند که وزیر براق او ممکن است یک عکس سوپر شهوانی الاغ را در الاغ خود داشته باشد. اما او این کار را هنگامی پیدا کرد که شروع به لمس تابعیت تجاری خود کرد و آن را با صمیمیت کج کرد. البته هدف اصلی آزار و اذیت مرد این بود که آن چوب پنبه را از الاغ خود بیرون بیاورد و به طور فعال الاغ خود را از هر طریق ممکن لعنتی کند. او این کار را کرد ، دیک خود را در قسمت زرق و برق دختر قرار داد و به او اجازه داد فریاد زدن با لذت باشد. فاحش مقعد چنان چشمگیر بود که خیلی زود هر دو شریک از احساسات منحصر به فرد خود راضی شدند!