انجمن » یک جفت بازیگر ، سکس بدوی را در مقابل کارگردان به تصویر می کشند سوپر فیلم سیکس

12:03
در مورد خنک پورنو

طبق فیلمنامه‌ای که توسط کارگردان تصور شده است ، سوپر فیلم سیکس یک زوج ناامید شده باید افراد بدوی را بازی کنند که در آن زمان مجبور به نمایش جنسی بودند. او مجبور بود تهاجمی باشد و از اولین شوت بیاید ، بنابراین بازیگران خیلی تلاش کردند. آنها به سادگی به یكدیگر حمله كردند و به همان روشی كه در قدیم شروع به شتاب كردن به بخار كردند. درست است که به آنها عثمانی چرمی داده شد تا محاسبات نرمتر شود ، اما اشتیاق و تلاش عاشقانشان به هیچ وجه کم نشد. آنها به حملات وابسته به عشق شهوانی به عذاب یکدیگر ادامه دادند تا اینکه انجام نشد!