انجمن » قلم طلایی السا روی سرقت افتاد و در نوع عکس سوپر سکسی کارتونی خود کار کرد

06:01
در مورد خنک پورنو

السا بلوند ریز در محافل جنایی به عنوان بهترین دزدی در شهر شناخته می شود و امروز تصمیم می گیرد یک بدنساز معروف سیاه را سرقت کند. او به طرز ماهرانه ای در را باز کرده بود و از قبل جیب هایش را با چیزهای ارزشمند پر کرده بود ، عکس هایی از صاحبخانه را پیدا کرده بود و غیرواقعی هیجان زده بود. او درست در اتاق خواب خودارضایی را آغاز کرد و توسط یک مرد بزرگ سیاهپوست گرفتار شد. نات از او خواست که پول دزدیده شده را در نوع خود مرتب کند زیرا هرگز مو بور مینیاتوری در رختخواب ندارد. همانطور که انتظار می رفت دختر ، غنیمت را انجام می داد - پس از یک ضربه عمیق ، مرد عکس سوپر سکسی کارتونی سیاه همانطور که می توانست چرخید و نجیبانه روی دختر هیجان زده فرود آمد.