انجمن » دیک بزرگ در همسایه خشمگین سوپر عکس سکسی الاغ محکم

12:05
در مورد خنک پورنو

دو خانواده در این خانه زندگی می کنند و جیلیان از این واقعیت خسته شده است که پشت دیوار یک زن هر سوپر عکس سکسی شب بیدار می شود ، انگار او را بریده است. اما مرد طاس خود را بهانه می کند و می گوید که نمی تواند کاری انجام دهد زیرا او فقط یک خروس بزرگ دارد. گربه آن را باور نمی کند و جماک در لعنتی کردن خودش خوب است. ابتدا او خروس همسایه را با دقت مکید ، سپس با یک الاغ محکم در بالای زمین نشست ، پس از آن او هیچ بدتر از همسرش ناله نکرد. بعد از چنین رابطه جنسی ، همسایه عصبانی دیگر شکایتی نداشت زیرا این احساس را در پوست خودش احساس می کرد.